Verantwoordingsdag

Iedere derde woensdag in Mei is het in Nederland verantwoordingsdag. De minister van financiën komt dan naar de tweede kamer en legt uit wat er terecht is gekomen van de beloftes op prinsjesdag (ander half jaar daarvoor).

Prinsjesdag is ieder jaar op de derde dinsdag van september. Op deze dag wordt de koningin in een goude koets naar de ridderzaal gereden. Daar spreekt hare majesteit de troonrede uit. In de troonrede staat wat de regering van plan is te gaan doen in het nieuwe jaar. Na de troonrede is het de beurt aan de minister van financiën. Hij biedt namens het kabinet, de tweede kamer de rijksbegroting en de miljoenennota aan (in het bekende koffertje). Na goedkeuring door de eerste en tweede kamer vanaf 1 januari uitgevoerd in uitvoering genomen. Op prinsjesdag blikken we vooruit. De regering maakt dan alle plannen bekend voor volgend jaar. De vraag ‘wat is er allemaal terecht gekomen van de plannen van de regering’ wordt anderhalf jaar na prinsjesdag op verantwoordingsdag beantwoordt.

Deze dag is eigenlijk net zo belangrijk als prinsjesdag. Alleen dan zonder koningin. Het kabinet en de overheid moeten doen wat ze beloven. Zowel de vooruitgang en natuurlijk ook de tegenvallers zijn aan de orde van de dag op verantwoordingsdag. Het kabinet legt op deze dag uit aan de kamer of er gedaan is wat er beloofd was.

De minister president schrijft daarvoor een officiële beantwoordingsbrief. In het koffertje van de minister van financiën zit nu het financieel jaarverslag van het rijk. De tweede kamer krijgt op deze dag de tijd om (op basis van alle beschikbare informatie) kritische vragen te stellen. Er wordt gedebatteeerd en er worden voorstellen tot verbetering gedaan.

Met de uitkomsten van het debat, gaat het kabinet weer aan de slag.