Wat is ondernemen?

Nederland kent veel ondernemers. Als sinds eeuwen is ons land een handelsnatie. De ondernemersgeest zit ons in het bloed. Maar toch komt dan de vraag op: ‘Wat is ondernemen?’.

Een paar omschrijvingen van het ondernemen in diverse digitale woordenboeken zijn:

een bedrijf of actie in werking stellen (wiktionary.org),
ergens aan beginnen (muiswerk.nl),
aanpakken, aanvaarden, beginnen, op zich nemen (woorden-boek.nl),
actief zijn, aandurven, aanvangen, bestaan, bekwaam, beginnen te doen, opzetten, uitvoeren (puzzelwoordenboek mijnwoordenboek.nl).
Fiscaal gezien is ondernemen een activiteit in het economisch verkeer, waarbij van een reële winstverwachting sprake is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ondernemerschap voor de BTW, voor de Inkomstenbelasting en voor de Vennootschapsbelasting.
Enkele bepalende factoren bij de Inkomstenbelasting zijn het fiscale bedrijfsresultaat en vermogen, de aan de onderneming bestede tijd, de gedragen risico’s en het aantal opdrachtgevers.
Een BV of NV zal – in het kader van de Vennootschapsbelasting – consequent als onderneming beschouwd worden. Een dergelijke rechtspersoon zal immers winst beogen en is fulltime met ondernemen bezig.
Ondernemen in de zin van de BTW hangt samen met het zelfstandig uitoefenen van een bedrijf of beroep.

In 2010 gaf ZZP Netwerk Nederland een definitie van ondernemerschap, die ook voor het MKB waardevol is. Een paar elementen uit deze definitie zijn:

bewust voor eigen risico en voor eigen rekening handelen, zonder volledige zekerheid over het inkomen,
uitgaand van de eigen kracht zelf verantwoordelijkheid nemen om interessant te zijn en te blijven voor doelgroepen en afzetmarkten,
een toekomstvisie – doel, ambities en strategie – voor ogen houden,
een brede focus hebben op de maatschappij.